GS.VS Trần Đình Long: Cần tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính cho các công trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN
Thứ năm, 14/10/2021 | 15:48 GMT+7
LĐST - Vừa qua, tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và trước đó, làm việc với Bộ Khoa học và công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yê...
Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Thứ tư, 20/10/2021 | 23:54 GMT+7
Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí, việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP...
Chính phủ quy định số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thứ năm, 9/12/2021 | 10:47 GMT+7
LĐST - Cán bộ, công chức, viên chức ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ còn thêm nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết...
<< 1 >>