Một số thay đổi về tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động trong năm 2022
Thứ hai, 15/11/2021 | 16:18 GMT+7
LĐST - Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Lao động năm 2019, từ 1/1/2022, mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu sẽ có nhiều điểm khác biệt so với năm 2021 ở từng đối tượng, ảnh hưởng t...
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ năm 2022
Thứ tư, 8/12/2021 | 09:44 GMT+7
LĐST - Vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
<< 1 >>