Sáng chế là gì? Yêu cầu của sản phẩm độc quyền sáng chế?
Thứ bảy, 18/9/2021 | 00:35 GMT+7
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Sáng chế là gì? Yêu cầu của sản phẩm độc quyền sáng chế?
Thứ bảy, 18/9/2021 | 00:35 GMT+7
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Sáng chế của doanh nghiệp Việt Nam được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ
Thứ năm, 6/1/2022 | 13:14 GMT+7
LĐST – Đó là 2 sáng chế “Ăng ten hai phân cực dải rộng và Ống kính hồng ngoại sóng trung zoom liên tục tỷ số zoom lớn” của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) thuộc Tập đoàn Viettel.
<< 1 >>