Chính phủ quy định số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thứ năm, 9/12/2021 | 10:47 GMT+7
LĐST - Cán bộ, công chức, viên chức ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ còn thêm nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết...
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Thứ tư, 12/1/2022 | 08:27 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
<< 1 >>