Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Tiền thuế của mỗi công nhân Tập đoàn TKV nuôi được 6 cán bộ công chức nhà nước

Hôm qua, Tập đoàn TKV tổ chức gặp mặt các nhà báo nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019). Báo cáo của lãnh đạo Tập đoàn tại buổi gặp mặt về tình hình hoạt động SXKD của TKV 6 tháng đầu năm 2019 nêu toàn số liệu tăng trưởng đẹp; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 50% kế hoạch năm và vượt so với cùng kỳ: Sản xuất than nguyên khai 21,8 triệu tấn, bằng 54% KHN; than tiêu thụ 22,9 triệu tấn, đạt 55% KHN (trong đó: tiêu thụ trong nước 22,68 triệu tấn, xuất khẩu 280.000 tấn); sản xuất alumina quy đổi 675.000 tấn, đạt 52% KHN; sản xuất điện 5,4 tỷ kWh, đạt 56% KHN...; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 11,437 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than 12,978 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,3% so với năm 2018, thu nhập bình quân của thợ lò đạt 18 triệu đồng/người/tháng…

Trong các số liệu “đẹp” đó, tôi chú ý tới chỉ tiêu về ngân sách. Dự ước, nay Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước trên 17 nghìn tỷ. Hiện nay, Tập đoàn có trên 90 nghìn CBCN. Tôi làm nhanh một con tính: Lấy tổng số thuế của Tập chia cho tổng số CBCN. Rõ ràng, mỗi năm, tiền thuế bình quân mỗi CBCN Tập đoàn TKV nộp cho nhà nước trên 180 triệu đồng (chưa kể thuế thu nhập cá nhân của những người có thu nhập cao và các đóng góp khác trong các hoạt động xã hội). Làm tiếp một con tính nữa: Lương bình quân của một công chức Nhà nước hiện nay 3,3 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, tiền thuế của một CNCB Tập đoàn đủ trả lương cho 6 người cán bộ công chức nhà nước; Tức là  tiền thuế của 92 nghìn CBCN TKV nuôi được trên 550 nghìn người.

Chợt nhớ, năm 2014, tôi tham gia biên soạn cuốn sách kỉ niệm 20 năm Thành lập Than Việt Nam. Khi đó, TKV có gần 130 nghìn người, nộp ngân sách trên 12 nghìn tỷ, “nuôi” được 3 cán bộ công chức nhà nước. 5 năm sau (tức năm nay), số CBCN của TKV giảm 40 nghìn người (còn trên 90 nghìn người), nhưng khả năng “nuôi” cán bộ công chức nhà nước gấp đôi (6 người).

Tin Minh Cao; Ảnh: Lưu Ký