Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Nhân sự mới tại Tp. Hồ Chí Minh của Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam

Từ trái sang: Ông Trương Thanh Hiển; Ông Trần Văn Tín; Ông Lê Ngọc Tĩnh;...Ông Lê Văn Tuấn,; Ông Lê Trác Việt Vương; Ông Chu Văn Phong.

Ngày 22/4/2019, Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động  Sáng tạo Việt Nam, ThS. Đỗ Quốc Khánh đã kí các quyết  định bổ nhiệm nhân sự Hiệp hội tại Tp. Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Theo đó:

1-  Ông Lê Ngọc Tĩnh,  Uỷ viên BTV Hiệp hội, thôi giữ chức Trưởng văn phòng Đại diện Hiệp hội tại Tp. Hồ Chí Minh để nhận nhiệm vụ mới;

2- Ông Lê Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội giữ chức Trưởng Đại diện Hiệp hội tại Tp. Hồ Chí Minh;

3- Ông Lê Trác Việt Vương, Ủy viên BCH Hiệp hội, giữ chức Chánh Văn phòng Đại diện Hiệp hội tại Tp. Hồ Chí Minh;

4- Ông Trần Văn Tín, Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng Ban Đầu tư Phát triển; kiêm Phó ban Khoa học Công nghệ của Hiệp hội;

5- Ông Trương Thanh Hiển, UVBCH Hiệp hội, giữ chức Phó Ban Đầu tư Phát triển.

6- Ông Chu Văn Phong, UVBCH Hiệp hội, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Đời sống.

*Cùng ngày, Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam ThS. Đỗ Quốc Khánh cũng đã kí quyết định thành lập Văn phòng Đại diện Hiệp hội tại tỉnh Tây Ninh và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tĩnh, Uỷ viên BTV Hiệp hội, giữ chức Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội tại tỉnh Tây Ninh.

PV.