Trang chủ / Hiệp hội / Ban Chấp hành

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO VIỆT NAM

Nhiệm kỳ II (2018-2023)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ

1

Đỗ Quốc Khánh

1957

Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam

2

TS. Vũ Thế Khanh

1952

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HH, Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng khoa học UIA

3

TS. Nguyễn Văn Thanh

1958

Phó Chủ tịch Hiệp hội

4

GS-TS.Trần Văn Tín

1966

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn Thanh niên Việt Nam

5

TS. Lê Văn Tuấn

1952

Phó Chủ tịch Hiệp hội

6

Huỳnh Mỹ Cang

1953

Phó Chủ tịch Hiệp hội

7

TS. Phan Quốc Việt

1954

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group

8

Nguyễn Công Tùng

1980

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Viện trưởng Viện KHCN Sáng tạo VN

9

Lê Ngọc Tĩnh

1956

UV Ban Thường vụ

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Lê Trường An

 

UVBCH

11

GS-VS. Đái Duy Ban

1939

UV BCH, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

12

Phùng Văn Bích

1964

UV BCH

13

Nguyễn Văn Chí

 

UV BCH, GĐ Công ty Đóng tầu Đông Bắc

14

Mai Văn Hiên

1939

UV BCH, Nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố  Hà Nội

15

Trương Thanh Hiển

 

1965

UV BCH

16

Trịnh Thị Huệ

1959

UV BCH

17

Nguyễn Huy Hưng

1960

UV BCH

18

Trần Thị Hương

1991

UV BCH

19

GS-TS.Trần Hữu Nghị

1938

UV BCH, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐ sáng lập, thành viên HĐQT, Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Bàng

20

Chu Văn Phong

1985

UVBCH, TGĐ Công ty Thiên Minh Vạn Phúc.

21

Nguyễn Hồng Quang

1968

UV BCH, Giám đốc Trung tâm đào  tạo  nghề

22

Bùi Đắc Sáng

1948

UV BCH, Trưởng phòng khám Đông y Minh Đạo Y

23

Đinh Văn Thái

1947

UV BCH, Phó VP Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng VN

24

Nguyễn Hồng Thái

1977

UV BCH, GĐ Cty Luật Hồng Thái

25

Nguyễn Cao Thâm

 

UV BCH, Tổng Biên tập Tạp chí Sáng tạo

26

Nguyễn Trọng Thắng

 

UV BCH

27

Ông Nguyễn Hồng Thanh

1952

UV BCH

28

Trần Quang Thiều

1954

UV BCH

29

Đỗ Đình Thi

1957

UV BCH, Viện trưởng Viện KH tác động Cột sống

30

Cao Thị Hiền Trang

 

UV BCH, Phó Viện trưởng Viện Khoa học phát triển Nhân tài và Trí tuệ Việt

31

Lê Trác Việt Vương

1970

UV BCH,  Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Du thuyền và Bến Du thuyền