Trang chủ / Hiệp hội / Danh sách Ban Thường vụ

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO VIỆT NAM

Nhiệm kỳ II (2018-2023)


TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Email

Ban Thường vụ

1

Đỗ Quốc Khánh

 

Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Cty Xử lý Lún nghiêng Việt Nam

lienhe@xulylunnghieng.vn

2

TS. Vũ Thế Khanh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học UIA

khanhuia@yahoo.com.vn

 

3

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch Hiệp hội

vthanhvtn@gmail.com

4

GS-TS.Trần Văn Tín

 

Phó Chủ tịch hiệp hội, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn Thanh niên Việt Nam

ytuongcongdong@yahoo.com.vn

5

 

TS. Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HH, Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Sáng tạo Việt Nam

vptongdaidien@gmail.com

6

Huỳnh Mỹ Cang

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Phó Viện trưởng Viện Dưỡng sinh Tâm thể Việt Nam

canghuynhDSTT@gmail.com

 

7

TS. Phan Quốc Việt

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group

vietpq@tamviet.edu.vn

8

Nguyễn Công Tùng

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Sáng tạo Việt Nam

tungnctq@gmail.com

9

Lê Ngọc Tĩnh

UV BTV, Chánh VP Đại diện TP HCM

 

Lengoc.btd@gmail.com