Trang chủ / Hiệp hội / Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO VIỆT NAM

Nhiệm kỳ II (2018-2023)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

 

1

Đỗ Quốc Khánh

1957

Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam

2

TS. Vũ Thế Khanh

1952

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HH, Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng khoa học UIA

3

TS. Nguyễn Văn Thanh

1958

Phó Chủ tịch Hiệp hội

4

GS-TS.Trần Văn Tín

1966

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn Thanh niên Việt Nam

5

TS. Lê Văn Tuấn

1952

Phó Chủ tịch Hiệp hội

6

Huỳnh Mỹ Cang

1953

Phó Chủ tịch Hiệp hội

7

TS. Phan Quốc Việt

1954

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group

8

Nguyễn Công Tùng

1980

Phó Chủ tịch Hiệp hội, Viện trưởng Viện KHCN Sáng tạo VN

9

Lê Ngọc Tĩnh

1956

UV Ban Thường vụ